Kontakt

Teampipe Sweden AB
Söderforsgatan 33
752 28 Uppsala

Tfn: 018-14 15 90
Fax: 018-13 15 90

E-post. info@teampipe.se

Kontaktpersoner:
Christian Björnstolpe: 076-817 15 92
Mikael Vinkler: 076-817 15 91
Mikael Hygrell: 076-817 15 90

Teampipe Sweden AB © 2008

Företaget

Teampipe startades i maj 2008 av Mikael Vinkler, Christian Björnstolpe och Mikael Hygrell.

Samtliga svetsare i företaget har genomgått svetsarprövningar enligt SS-EN 287-1 och har utbildning i heta arbeten. Alla har genomgått en  utbildning i SS-EN-ISO 5817.

Företagets policy är att utföra en av kunden uppskattad arbetsinsats på ett säkert och i miljöanpassat sätt, med kvaliteten som ledstjärna. Vi kommer att arbeta efter SS-EN-ISO 3834-2, ISO 14001 och ISO 9002.

Vi är sedan 2009 certifierade enligt ISO-3834-2. Arbetet med de andra certifieringarna pågår.

HEM   FÖRETAGET   KONTAKT